Disclaimer

De website Kinderknalfeest.nl is een concept van Kopal BV. Onderstaande bepalingen refereren daarom naar zowel Kinderknalfeest.nl en Kopal BV.

De informatie op Kinderknalfeest.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Veel van de informatie op Kinderknalfeest.nl is door derden (bezoekers en aangesloten bedrijven) op de website geplaatst. Waar mogelijk controleert Kopal BV deze informatie voor publicatie. De informatie die u aantreft op deze website kan desondanks verouderde, incomplete of onjuiste gegevens verschaffen. Aan de inhoud van Kinderknalfeest.nl kan dan ook geen rechten worden ontleend. Kopal BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit verouderde, incomplete of onjuiste gegevens op Kinderknalfeest.nl, mede daaronder begrepen gevolgschade.

De gelinkte bedrijven op Kadosuggesties.nl zijn voor deelname in minimale mate door ons gecontroleerd op betrouwbaarheid. U als bezoeker bepaalt zelf of u op een van de gelinkte websites uiteindelijk een product aanschaft. U bent zelf verantwoordelijk voor die keuze.

De website Kinderknalfeest.nl bevat links naar externe websites. Kopal BV heeft geen controle over en is daarom niet is niet aansprakelijk voor de informatie op deze websites.

Niets van de website Kinderknalfeest.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kopal BV.